thuộc tính ngũ hành của ngũ tạng

Khám phá thuộc tính ngũ hành của ngũ tạng để bảo vệ sức khỏe

Mùa thu Thổ khí mạnh, tính háo nóng rất đậm nên điều hòa âm dưỡng, bổ sung Thủy khí trong người để chống chọi lại các căn bệnh về Thế gian vạn vật đều có thuộc tính, có đối lập