This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Đinh Mùi năm 1967

Quan giá đáo đàn tràng, chứng minh thọ hưởng. Phù hộ cho con tai nạn Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1967 Ngày sinh Âm lịch: 17-3-1967 Tuổi: Đinh Mùi , Mệnh: Thiên hà thủy Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Chi

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Bính Ngọ năm 1966

Chuẩn bị:Vật cúng gồm có, 3 ly rựợu nhỏ, 3 ngọn đèn cày, 3 điếu thuốc hút Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1966 Ngày sinh Âm lịch: 6-3-1966 Tuổi: Bính Ngọ , Mệnh: Thiên hà thủy Năm xem: 2018 – Mậu

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Ất Tỵ năm 1965

Con (hoặc thay mặt cho ) tên họ là …………………… tuổi …………. Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1965 Ngày sinh Âm lịch: 25-3-1965 Tuổi: Ất Tỵ , Mệnh: Phú đăng hỏa Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Chi tiết Theo quan

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Giáp Thìn năm 1964

Ngũ Phương Ngũ Lão Tinh Quân. Thất Tinh Hóa Giải Tinh Quân Kính thỉnh Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1964 Ngày sinh Âm lịch: 15-3-1964 Tuổi: Giáp Thìn , Mệnh: Phú đăng hỏa Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Chi tiết

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Quý Mão năm 1963

Quan giá đáo đàn tràng, chứng minh thọ hưởng. Phù hộ cho con tai nạn toàn tiêu, nguyên niên Phúc Thọ, Xuân đa kiết khánh, Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1963 Ngày sinh Âm lịch: 3-4-1963 Tuổi: Quý Mão , Mệnh:

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Nhâm Dần năm 1962

Hiện ngụ tại ……………………thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật các thứ cúng dâng giải hạn Tam Tai, sắp bày nơi đây, kính Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1962 Ngày sinh Âm lịch: 22-3-1962 Tuổi: Nhâm Dần , Mệnh: Kim

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Tân Sửu năm 1961

Quan giá đáo đàn tràng, chứng minh thọ hưởng. Phù hộ cho con tai nạn toàn tiêu, nguyên niên Phúc Thọ, Xuân đa kiết khánh, Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1961 Ngày sinh Âm lịch: 12-3-1961 Tuổi: Tân Sửu , Mệnh:

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Canh Tý năm 1960

Ngũ Phương Ngũ Lão Tinh Quân. Thất Tinh Hóa Giải Tinh Quân Kính thỉnh Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1960 Ngày sinh Âm lịch: 1-4-1960 Tuổi: Canh Tý , Mệnh: Bích thượng thổ Năm xem: 2017 – Đinh Dậu Chi tiết

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà thích hợp cho tuổi Hợi năm 2018

Năm phạm Tam Tai gần nhất: 2025, 2026, 2027, bạn nên quyết định làm nhà trước hoặc sau những năm trên! Tuổi: Ất Hợi , Mệnh: Sơn đầu hỏa Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà thích hợp cho tuổi Tuất năm 2018

2024, 2027, 2033, các năm này đều không phạm Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai. Tuổi: Giáp Tuất , Mệnh: Sơn đầu hỏa Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà thích hợp cho tuổi Dậu năm 2018

Năm 2018 bạn phạm Kim Lâu Lục Súc mà không phạm Hoang Ốc và Tam Tai nên có thể chấp nhận được! Tuổi: Quý Dậu , Mệnh: Kiếm phong kim Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà thích hợp cho tuổi Thân năm 2018

Trường hợp bạn bắt buộc phải xây nhà, sửa nhà trong năm 2018 mà không hợp tuổi Tuổi: Nhâm Thân , Mệnh: Kiếm phong kim Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh không phạm vào 3

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà thích hợp cho tuổi Mùi năm 2018

Trường hợp bạn bắt buộc phải xây nhà, sửa nhà trong năm 2018 mà không hợp tuổi, thì bạn có thể tiến hành mượn tuổi của những Tuổi: Tân Mùi , Mệnh: Lộ bàng thổ Năm xem: 2018 – Mậu

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà thích hợp cho tuổi Ngọ năm 2018

Trường hợp bạn bắt buộc phải xây nhà, sửa nhà trong năm 2018 mà không hợp tuổi, thì bạn có thể tiến hành mượn tuổi của những Tuổi: Canh Ngọ , Mệnh: Lộ bàng thổ Năm xem: 2018 – Mậu

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà thích hợp cho tuổi Tỵ năm 2018

Năm 2018 không tốt để bạn tiến hành làm nhà, sửa nhà! Tuổi: Kỷ Tỵ , Mệnh: Đại lâm mộc Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà thích hợp cho tuổi Thìn năm 2018

2021, 2027, 2030, các năm này đều không phạm Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai. Tuổi: Mậu Thìn , Mệnh: Đại lâm mộc Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà thích hợp cho tuổi Mão năm 2018

Trường hợp bạn bắt buộc phải xây nhà, sửa nhà trong năm 2018 mà không Tuổi: Đinh Mão , Mệnh: Lộ trung hỏa Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà thích hợp cho tuổi Dần năm 2018

Trường hợp bạn bắt buộc phải xây nhà, sửa nhà trong năm 2018 mà không hợp tuổi, thì bạn có thể tiến hành mượn tuổi của những Tuổi: Bính Dần , Mệnh: Lộ trung hỏa Năm xem: 2018 – Mậu

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà thích hợp cho tuổi Sửu năm 2018

Như vậy bạn tuổi Ất Sửu dự kiến làm nhà năm 2018 Tuổi: Ất Sửu , Mệnh: Hải trung kim Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoang

Xem tuổi làm nhà, sửa nhà thích hợp cho tuổi Tý năm Mậu Tuất 2018

Như vậy bạn tuổi Giáp Tý dự kiến làm nhà năm 2018 sẽ Tuổi: Giáp Tý , Mệnh: Hải trung kim Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Năm thi công cần tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu,


2018 – Xem Tuổi Làm Nhà 2018 – Xông Đất Năm 2018 – Phong Tục Tập Quán