Văn Khấn

Văn khấn, cúng Thần Thổ công và các vị thần và ý nghĩa

Tín chủ con thành tâm sắm sửa hương, hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả, bầy ra trước án. Đốt nén hương thơm kính mời: ngày Bản gia Đông trù 1. Ý nghĩa: Theo tục lệ xưa để lại, cứ

Văn khấn, cúng và ý nghĩa Giao thừa trong nhà

Con lại kính mời, các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội tộc, ngoại tộc, chư vị hương Bài văn khấn Giao thừa trong nhà đúng chuẩn

Văn khấn, cúng và ý nghĩa lễ tiết Rằm Trung thu (15/8 ÂL)

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, 1. Ý nghĩa: Tục xưa truyền lại rằng: Vào một đêm rằm tháng

Văn khấn, cúng và ý nghĩa lễ Phật

Đệ tử lâu đời, lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc. Nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm 1. Ý nghĩa: Chùa là nơi thờ Phật, cũng là nơi

Văn khấn, cúng và ý nghĩa Lễ Thần Tài

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì. 1. Ý nghĩa: Thần Tài là vị thần mang tài lộc cho gia đình, mỗi khi làm việc gì, gia chủ thường cầu