Xông Đất 2018

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ Qúy Hợi năm 1983

Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với ngũ hành Mộc của năm Mậu Tuất vì Mộc hòa Mộc => Chấp nhận được Thông tin gia chủ cung cấp: – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1983 –

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ Nhâm Tuất năm 1982

Địa chi tuổi xông nhà là Dần đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Rất tốt Thông tin gia chủ cung cấp: – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1982 – Ngày

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ Tân Dậu năm 1981

Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được Thông tin gia chủ cung cấp: – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1981 – Ngày sinh

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ Canh Thân năm 1980

Địa chi tuổi xông nhà là Dậu không xung không hợp nhau với địa chi Thân của gia chủ. => Chấp nhận được Thông tin gia chủ cung cấp: – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1980 – Ngày sinh âm lịch:

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ Mậu Ngọ năm 1978

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ xung khắc với ngũ hành Mộc của năm Mậu Tuất vì Mộc khắc Thổ => Không tốt Thông tin gia chủ cung cấp: – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1978 – Ngày sinh âm

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ Kỷ Mùi năm 1979

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) với địa chi Mùi của gia chủ. => Rất tốt Thông tin gia chủ cung cấp: – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1979 – Ngày sinh âm lịch:

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ Đinh Tỵ năm 1977

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được Thông tin gia chủ cung cấp: – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1977 – Ngày sinh âm

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ Bính Thìn năm 1976

Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được Thông tin gia chủ cung cấp: – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1976 – Ngày sinh

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ Ất Mão năm 1975

Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. Thông tin gia chủ cung cấp: – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1975 – Ngày sinh âm lịch: 22/4/1975, tức năm

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ Giáp Dần năm 1974

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp trực xung với thiên can Mậu của năm Mậu Tuất. => Không tốt Thông tin gia chủ cung cấp: – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1974 – Ngày sinh âm lịch: 11/4/1974, tức năm

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ Nhâm Tý năm 1972

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ. => Rất tốt Thông tin gia chủ cung cấp: – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1972 – Ngày sinh âm lịch: 20/4/1972, tức năm Nhâm

Xem tuổi xông đất năm 2018 cho gia chủ Qúy Sửu năm 1973

Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Rất tốt Thông tin gia chủ cung cấp: – Ngày sinh dương lịch: 01/06/1973 – Ngày sinh âm