Xem Tuổi Tam Tai

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Tân Hợi năm 1971

Kính thỉnh : Mông Long Đại Tướng Địa Tai Tam Tai Thổ Ách Thần Quan Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1971 Ngày sinh Âm lịch: 2-4-1971 Tuổi: Tân Hợi , Mệnh: Thoa xuyến kim Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Chi

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Canh Tuất năm 1970

Quan giá đáo đàn tràng, chứng minh thọ hưởng. Phù hộ cho Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1970 Ngày sinh Âm lịch: 21-3-1970 Tuổi: Canh Tuất , Mệnh: Thoa xuyến kim Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Chi tiết Theo quan

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Kỷ Dậu năm 1969

Quan giá đáo đàn tràng, chứng minh thọ hưởng. Phù hộ cho con tai nạn toàn tiêu, nguyên niên Phúc Thọ, Xuân đa kiết khánh, Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1969 Ngày sinh Âm lịch: 10-3-1969 Tuổi: Kỷ Dậu , Mệnh:

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Mậu Thân năm 1968

Hiện ngụ tại ……………………thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật các thứ cúng dâng giải hạn Tam Tai, sắp bày nơi đây, kính thỉnh Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1968 Ngày sinh Âm lịch: 29-3-1968 Tuổi: Mậu Thân , Mệnh:

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Đinh Mùi năm 1967

Quan giá đáo đàn tràng, chứng minh thọ hưởng. Phù hộ cho con tai nạn Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1967 Ngày sinh Âm lịch: 17-3-1967 Tuổi: Đinh Mùi , Mệnh: Thiên hà thủy Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Chi

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Bính Ngọ năm 1966

Chuẩn bị:Vật cúng gồm có, 3 ly rựợu nhỏ, 3 ngọn đèn cày, 3 điếu thuốc hút Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1966 Ngày sinh Âm lịch: 6-3-1966 Tuổi: Bính Ngọ , Mệnh: Thiên hà thủy Năm xem: 2018 – Mậu

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Giáp Thìn năm 1964

Ngũ Phương Ngũ Lão Tinh Quân. Thất Tinh Hóa Giải Tinh Quân Kính thỉnh Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1964 Ngày sinh Âm lịch: 15-3-1964 Tuổi: Giáp Thìn , Mệnh: Phú đăng hỏa Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Chi tiết

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Ất Tỵ năm 1965

Con (hoặc thay mặt cho ) tên họ là …………………… tuổi …………. Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1965 Ngày sinh Âm lịch: 25-3-1965 Tuổi: Ất Tỵ , Mệnh: Phú đăng hỏa Năm xem: 2018 – Mậu Tuất Chi tiết Theo quan

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Quý Mão năm 1963

Quan giá đáo đàn tràng, chứng minh thọ hưởng. Phù hộ cho con tai nạn toàn tiêu, nguyên niên Phúc Thọ, Xuân đa kiết khánh, Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1963 Ngày sinh Âm lịch: 3-4-1963 Tuổi: Quý Mão , Mệnh:

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Tân Sửu năm 1961

Quan giá đáo đàn tràng, chứng minh thọ hưởng. Phù hộ cho con tai nạn toàn tiêu, nguyên niên Phúc Thọ, Xuân đa kiết khánh, Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1961 Ngày sinh Âm lịch: 12-3-1961 Tuổi: Tân Sửu , Mệnh:

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Nhâm Dần năm 1962

Hiện ngụ tại ……………………thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật các thứ cúng dâng giải hạn Tam Tai, sắp bày nơi đây, kính Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1962 Ngày sinh Âm lịch: 22-3-1962 Tuổi: Nhâm Dần , Mệnh: Kim

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai năm 2018 cho tuổi Canh Tý năm 1960

Ngũ Phương Ngũ Lão Tinh Quân. Thất Tinh Hóa Giải Tinh Quân Kính thỉnh Ngày sinh Dương lịch: 26-04-1960 Ngày sinh Âm lịch: 1-4-1960 Tuổi: Canh Tý , Mệnh: Bích thượng thổ Năm xem: 2017 – Đinh Dậu Chi tiết